Casero-Ripollés, Andreu, Universitat Jaume I de Castelló, España