Massana MoleraEulàlia. La Bretxa Digital Generacional En L’ús De Mòbils a Catalunya. Obra digital, no. 2 (febrero 9, 2012): 46-56. Accedido julio 4, 2020. http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/article/view/24.