Molina GarciaMiriam. El Telèfon Mòbil: Dels Inicis a La Actualitat. Obra digital, no. 2 (febrero 9, 2012): 32-45. Accedido julio 7, 2020. http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/article/view/23.