[1]
Massana MoleraE., La bretxa digital generacional en l’ús de mòbils a Catalunya, OD, n.º 2, pp. 46-56, feb. 2012.