Barinaga LópezB., Moreno SánchezI. y Navarro NewballA. (2017) «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futur»o, Obra digital, (12), pp. 101-121. doi: 10.25029/od.2017.119.12.