(1)
Massana MoleraE. La Bretxa Digital Generacional En L’ús De Mòbils a Catalunya. OD 2012, 46-56.