Mesures d’eficàcia publicitària i models teòrics de processament de la publicitat en formats off i online

Palabras clave: Publicidad, persuasión, actitud, intencionalidad de compra

Resumen

L’eficàcia publicitària ha estat i continua sent estudiada per diferents autors utilitzant varies mesures i establint diferents models. S’ha recollit estudis i investigacions dels sector i s’ha observat quines són algunes de les mesures més utilitzades per a l’estudi de l’eficàcia publicitària de formats off i online en els últims anys i en l’actualitat, els resultats són els següents; l’actitud cap a l’anunci (AA), l’actitud cap a la marca (AM), l’actitud cap al producte (AP) i la intencionalitat de compra (IC). Amb el temps s’han creat diferents models teòrics per a l’estudi del processament de persuasió publicitària com el Elaboration Likelihood Model (ELM) o el Advertising Response Modeling (ARM) entre altres. En el present recull d’estudis s’observa com la gran majoria de models de persuasió publicitària no són vigents i funcionals per a l’estudi de l’eficàcia de la publicitat de formats interactius com poden ser els; banners, SMS’s, advergames o branded apps, amb l’excepció d’un model teòric clau que ha marcat un abans i un després en l’àrea d’estudi comentada, el ELM.

Validity of theoretical models and advertising effectivness mesures with interactive advertising forms 

Abstract

The effectiveness of advertising has been and continues to be studied by different authors using various measures and establishing different models. Studies and  research has been collected and it has been observed which measures are most used for the study of advertising effectiveness in recent years and at present, the results are as follows; attitude toward the ad (AA), attitude toward the brand (AM), attitude toward the product (AP) and purchase intention (IC). Over time, different theoretical models have been created to study the processing of persuasive advertising as the Elaboration Likelihood Model (ELM) and the Advertising Response Modeling (ARM) among others. This collection of studies shows how the most persuasive advertising models are not valid or functional for the study of the effectiveness of interactive advertising formats such as these ones: banners, SMS's, advergames or branded apps, with the exception of a theoretical model that has mark! ed a key turning point in the study area discussed.

Keywords: Advertising effectiveness; persuasion; advertising processing; attitude; intention to purchase. 

 

Publicado
2013-06-24
Cómo citar
Molina GarciaM. (2013). Mesures d’eficàcia publicitària i models teòrics de processament de la publicitat en formats off i online. Obra Digital, (4), 124-135. https://doi.org/10.25029/od.2013.14.4